Hierboven ziet u de onderdelen die tijdens de lessen "De Vreedzame School" aan de orde komen.
Elk onderdeel wordt in een apart blok behandeld.

 

De Vreedzame School. DVS is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen. De kinderen leren tijdens de lessen dezelfde taal te spreken en leren op dezelfde manieren conflicten oplossen.

Een conflict mag en als je goed met een conflict omgaat, hoeft het immers geen ruzie te worden. In een Vreedzame School voelen de kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. Zij staan open voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen wij de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en de school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een theoretisch onderbouwde en bewezen lessenserie. De Vreedzame School gaat echter verder en werkt door in alle lagen van de school.

 

Op een Vreedzame School leren de kinderen:

* op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan

* op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen

* constructief conflicten op te lossen

* verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap

* open te staan voor verschillen tussen mensen

 

Op onze school streven we naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

* leerkrachten prettig werken

* kinderen zich veilig voelen

* kinderen zich gehoord en gezien voelen

* iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander

* iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat

* de eigen kracht van kinderen benut wordt

 

 

 

Ilse ter Horst en Gretha Vleems

Directie obs Oud Avereest

 

Ilse ter Horst

Locatiecoördinator obs Oud Avereest