Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf/ TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
De Vreedzame School
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten


De groepen 1 en 2 krijgen dagelijks bewegingsonderwijs. Dit vindt zowel binnen als buiten plaats. Wij zouden het zeer op prijs stellen, wanneer de kinderen zich zelfstandig aan- en uit kunnen kleden. Uiteraard willen we wel helpen bij een lastige rits of knoop. De kinderen trekken bij de binnen-les hun bovenkleding uit en mogen gymschoentjes gebruiken. Aan het begin van het schooljaar kunt u de schoenen meegeven en die mogen op school blijven liggen.

De groepen 3 t/m 8 hebben op woensdagmorgen gymles in de sporthal “Balk en Brug”. De kinderen worden per bus vervoerd. Het dragen van gymkleding is gewenst. Daarnaast gaan de leerlingen – indien de weersomstandigheden het toelaten – naar buiten voor de spelles.

In de periode na de zomervakantie tot het moment dat het zwembad sluit én na de meivakantie tot aan de zomervakantie krijgen de kinderen geen gymles. Ze krijgen dan zwemles in het Heuveltjesbosbad in Balkbrug.

De kinderen zijn voor schooltijd en in de pauze in principe op het plein aan het spelen. Wij vinden het  voor kinderen die langere tijd hebben gezeten, heel belangrijk dat zij bewegen en in de frisse lucht zijn. Bij slecht weer gaan we naar binnen.


Sportactiviteiten

De scholen voor primair basisonderwijs uit de voormalige gemeente Avereest organiseren ieder jaar een aantal sportactiviteiten, zoals het voetbaltoernooi, waaraan ook onze school kan meedoen.