Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf/ TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
De Vreedzame School
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

ZiekmeldingWanneer uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch melden: 0523-656379 tussen 8:00 uur en 8:15 uur.
Of u kunt een mailtje sturen naar de leerkracht van uw zoon of dochter. Ook tussen 8:00 uur en 8:15 uur. Mocht uw kind tussen de middag ziek worden, maakt u dan alstublieft gebruik van het telefoonnummer.

Toedienen van medicijnen

Wanneer een kind onder schooltijd (tijdelijk) medicatie nodig heeft, vinden we het belangrijk om dit van te voren goed te overleggen met ouders en leerkracht(en). Het toedienen van medicatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
de toediening moet eenvoudig en duidelijk zijn 
geen rectale toedieningen mogelijk
Een leerkracht mag weigeren, wanneer hij/zij zich niet capabel genoeg acht om medicijnen toe te dienen.

De school maakt gebruik van de volgende medicijnen/middelen: Mocht  uw kind allergisch zijn voor deze materialen/middelen moet zowel de leerkracht als de directie hiervan door de ouders op de hoogte worden gebracht.