Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf/ TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
De Vreedzame School
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

ZiekmeldingWanneer uw kind ziek is, kunt u dit via de schoolAPP doorgeven. Indien een uitgebreidere toelichting noodzakelijk is kunt u ook telefonisch contact opnemen.

Toedienen van medicijnen

Wanneer een kind onder schooltijd (tijdelijk) medicatie nodig heeft, vinden we het belangrijk om dit van te voren goed te overleggen met ouders en leerkracht(en). We vullen hiervoor dan samen een formulier in. Het toedienen van medicatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
de toediening moet eenvoudig en duidelijk zijn; de toediening mag niet rectaal zijn.

Wanneer een leerkracht zich niet capabel genoeg acht om medicijnen toe te dienen, mag hij/zij dit weigeren.

De school maakt gebruik van de volgende medicijnen/middelen: Mocht  uw kind allergisch zijn voor deze materialen/middelen moet zowel de leerkracht als de directie hiervan door de ouders op de hoogte worden gebracht.