Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf/ TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
De Vreedzame School
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

Overblijf / TSO


Alle leerlingen eten op school en dienen een lunchpakket mee te nemen. Het overblijven wordt geregeld door een groep overblijfouders: 15 minuten eten en daarna 15 minuten buitenspelen. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden.