Organisatie intern en extern


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
 

Scholengroep


Wij vormen samen de scholengroep Avereest:

obs Oud Avereest: 


obs De Eiber Dedemsvaart:
obs 't Kompas Dedemsvaart:


ods Prinses Margrietschool Balkbrug: