Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Veiligheidsbeleid


Veiligheid is een logisch aspect van productaansprakelijkheid en behoorlijk ondernemerschap en maakt daarom integraal deel uit van het strategisch beleid van de organisatie. Veiligheidsbeleid is pas efficiënt als het daadwerkelijk bijdraagt aan de uitwerking van de visie en missie van de organisatie. Veiligheid is een zaak van iedereen op school. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan een school zonder ongelukken. Daarin heeft ieder zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.   

Meer over ons veiligheidsbeleid kunt u hier lezen >>

 

 

Onze school


Sociale veiligheid op Obs Oud Avereest

 
Als school vinden wij het erg belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. We proberen er alles aan te doen om een dusdanig pedagogisch klimaat te creëren waarin orde, rust, regelmaat, structuur, respect en veiligheid terug te vinden is. Ons beleid is dan ook op deze elementen gebaseerd en wordt door alle teamleden als zodanig gehanteerd.
Wij voelen ons verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen in school, op het plein en tijdens alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van school (elders) plaatsvinden.

Obs Oud Avereest is een Vreedzame School en de doelstelling is dat iedereen (leerkrachten, kinderen en ouders) zich verantwoordelijk voelt voor een goede, positieve sfeer. We werken aan een school waar het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen toeneemt, waar sprake is van betrokkenheid en waarin kinderen zelf hun conflicten oplossen.
 
We willen een prettig schoolklimaat waarin iedereen met plezier en op een veilige manier naar school kan. Belangrijk is dat leerkrachten, kinderen en ouders daar samen aan (blijven) werken. Hoofdregel hierbij is 'We gaan respectvol met elkaar om!'

Het protocol van Obs Oud Avereest Sociale veiligheid en gedrag vindt u hier