Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en
Lesuren
Onderwijstijd
 

Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept  


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Er gaan 50 kinderen naar onze school. De schoolweging van obs Oud Avereest is 30,2. De school ligt in een landelijk gebied, waarin een natuurgebied en veel agrarische activiteiten zijn. Veel van onze leerlingen hebben ouders die in de agrarische sector werkzaam zijn. Daarnaast komen er leerlingen uit de plaats Balkbrug.


Vanuit onze visie beschrijven we in paragraaf 2.1 onze keuze voor het onderwijsconcept dat we de komende jaren ontwikkelen. 
De speerpunten van ons onderwijsconcept zijn: Onze leerlingen leren hierdoor hun eigen leerdoelen benoemen en reflecteren op deze doelen, leren samenwerken en onderzoeken. Bovendien schenken we veel aandacht aan digitale geletterdheid en creatieve vaardigheden van onze leerlingen vanaf groep1. Ons aanbod en ondersteuning worden vanuit deze visie ingevuld, o.a. door