Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied

Ontwikkeling personeel


Arcade


Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 


Onze school


Het huidige schooljaar 2023-2024 is onze teamscholing gericht op kindgericht en thematisch werken, het geven van buitenonderwijs en het meer werken vanuit leerlijnen.
We volgen daarvoor een scholingstraject "Onderwijs Anders"; 'Speleren'. Deze scholing is gericht op het verdiepen van thematisch onderwijs, buitenonderwijs, een gedifferentieerd en uitdagend aanbod en kindgericht werken.

Individueel worden de volgende cursussen gevolgd:
EDI verdiepend; versterken van het didiactisch handelen;
Bareka; werken aan een stevig rekenmuurtje;
Effectief communiceren m.b.t. zorgelijke opvoedsituaties;
Bewegend leren; bewegen tijdens of na leeractiviteiten, binnen en buiten;
Motoriek; schrijven vanuit ontspanning en (on)handig in de klas;
Zorgleerling; eerst bewegen dan leren;
BHV.