Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en
Lesuren
Onderwijstijd
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Arcade werkt vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen gerealiseerd kan worden als alle facetten aansluiten bij het volop in ontwikkeling zijnde onderwijs. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is hierbij essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


Het komend schooljaar 2020-2021 vindt er een teamscholing plaats:
Een veilig en vertrouwd schoolklimaat is een belangrijke voorwaarde om tot optimale ontwikkeling te komen, als team volgen we de 
scholing van De Vreedzame school.

Individueel worden er o.a. de volgende cursussen gevolgd:
EDI : Effectieve Directe Instructie
Met Sprongen Vooruit: een cursus op het gebied van rekenonderwijs: interactief, met coöperatieve werkvormen en  bewegend leren.
Werken met een rijke Leeromgeving
Handelingsgericht analyseren op groeps- en individueel niveau
BHV
Effectief vergaderen met SCRUM
Kandinsky ( werken met abstracte kunst)
Het Management Team, dat bestaat uit directie, locatie-coördinator en de interne begeleiding, volgt een 3-daagse tandem-cursus.