Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

School


Onze missie: samen, buiten, leren!


Vanuit ‘oog voor ieder kind’ leggen wij een evenwichtige basis van waaruit kinderen zich breed kunnen ontwikkelen.
Dat kinderen hierbij zelfvertrouwen, enthousiasme, plezier, zelfstandigheid en trots ervaren vinden wij van groot belang.  

Kindgericht en buitenonderwijs staan centraal. Door kindgericht te werken en buitenonderwijs aan te bieden groeien we, op niveau, samen!
 

Onze visie: kindgericht!


Op Obs Oud Avereest werken we kindgericht in een veilige en plezierige omgeving. Wij richten ons op kansen en mogelijkheden en dagen elkaar uit leergierig, gemotiveerd, zelfstandig en verantwoordelijk te zijn. Dit doen wij in een gestructureerde en uitdagende leeromgeving waar we met en van elkaar leren. De samenwerking binnen de ‘gouden’ driehoek kind-ouders-school is van belang voor een optimale ontwikkeling van ieder kind.
 
Kernwaarden

Onze kernwaarden vertellen wie we zijn en waar we voor staan.

Met respect en aandacht voor mens en natuur werken we kindgericht en bieden we buitenonderwijs aan. In een veilige leeromgeving waar vertrouwen en plezier voorop staan zetten we in op relaties. Door samenwerking en succeservaringen nemen kinderen verantwoordelijkheid en zijn ze trots op wat ze bereiken.
 
Kernkwaliteiten

Op Obs Oud Avereest werken we vanuit onze kernkwaliteiten:

Kindgericht: we hebben oog voor ieders talent en onderwijsbehoefte.
Samen: we vinden samenwerken als team en met ouders van groot belang. Samen de schouders eronder met kwaliteit als uitgangspunt.
Verbinden: de prachtige omgeving waar de school in staat is de leef- en belevingswereld van de kinderen. Deze benutten wij om te komen tot enthousiasme, betrokkenheid en betere leerprestaties van de kinderen.