PROTOCOL OVERBLIJVEN
Onderdeel van het Veiligheidsplan van Arcade
Goedgekeurd door MR
Juni 2016
 
 
Inleiding
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van het overblijven op school. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier waarop dit wordt georganiseerd. De ouders krijgen hiervoor via de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. De overheid stelt middelen beschikbaar voor ondersteuning van de organisatie van de tussenschoolse opvang en de scholing van overblijfmedewerkers.
 
Verantwoordelijkheid directie  
Onze visie
Het overblijven moet voor alle betrokkenen een fijne tijd zijn. Allereerst de kinderen; het is “vrije tijd” voor hen en we willen graag dat de kinderen dit kunnen invullen op een wijze waarbij ze zich prettig voelen. Een belangrijke voorwaarde is dat de pauze een veilige tijd is, waarin de kinderen onbezorgd kunnen eten en spelen.
Daarnaast moet het voor de overblijfmedewerkers een prettige tijd zijn. Dit vraagt inzet, enthousiasme en creativiteit. Creativiteit is belangrijk om conflicten op een juiste wijze te kunnen oplossen en om nieuwe ideeën te bedenken wanneer kinderen even niet weten wat ze moeten doen.
 
Kerntaak van de overblijfmedewerker
Het leidinggeven aan een groep kinderen, variërend van groep 1 ™ groep 8, tijdens het overblijven van 12.00 uur tot 13.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
 
Huisregels en afspraken voor de kinderen tijdens het overblijven  
Taken overblijfmedewerkers  
Regels en afspraken met overblijfmedewerkers  
Overblijfcoördinatoren  
Administratie en Financiën